Frågor och svar

Har du frågor eller tankar kring det du läst i boken? Mejla mig så publicerar jag frågan och svaret  här.